Araştırmacı tarih yazıcılığı

Seminerde tarih yazıcılığı ve tarih felsefesi, dolayısıyla da tarih ilminin neşet doğu ve batıdaki mevcut tarih araştırmalarının akademik seyrini mukayeseli bir 

5 Eyl 2015 hareketle oluşturulabilecek bir Türk tarih algısı, bilinci ve yazıcılığı ile neticesinde Türkmen tarih yazıcılığı hakkındaki araştırmalar, siyasi 

5 Eyl 2015 hareketle oluşturulabilecek bir Türk tarih algısı, bilinci ve yazıcılığı ile neticesinde Türkmen tarih yazıcılığı hakkındaki araştırmalar, siyasi 

Hadis literatürü ile ilgili görüş beyan eden bir diğer Batılı araştırmacı olan Alfred Guillaume (1888–1965) hadis literatürünün uydurma faaliyetleri, politik ve dinî fırkaların eğilimlerini yansıtması ve ayrıca rivayet esnasında meydana… Bu nedenle, projede başta Osmanlı arşiv kaynakları En önemli eseri olan Târih-i Cevdet’e başladığı zaman aslında târih için hiçbir özel zevki yoktur. Kendisine yapılması için verilen bu işi bitirdiğinde ise Osmanlı târihinin en önemli târihçilerinden biri olmuştur. Sadreddîn Saveci ise bu yeni ortamda, şerîk-i umûr-i dîvân makamında 17 Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih ve Coğrafya Yazıcılığı, İSAR, İstanbul 1998 s.234. 18 Zeki Velidi Togan, “Reşîdüddîn”, İ.A., IX, s.708. Kitabın hedef kitlesi önce Türk edebiyatı alanında çalışan araştırmacı ve öğrenciler, sonra beşeri bilimlerin diğer alanlarından okurlar olmakla birlikte, okuma eylemini ciddiye alan her alandan okuru da kapsamaktı. During the reign of Persian atabeks many literary men and scholars took refuge in the Salgurlus. In the Salgurlu period many poets, literary men, scholars and Sufis, including Saʻdî received the protection and beneficence of the Salgurlu…

Siyer çalışmalarında kullanılabilecek 2500'ye yakın eser künyesini içeren çalışma Özellikle bu durum, çağdaş tarih söz konusu olduğunda çok az istisna dışında egemen olmuş ve bu bağlamda ‘resmi tarih’ yazıcılığı değer görmüştür. Bu çalışmada önce genel olarak Osmanlı tarih yazıcılığı ve gazavatname türü hakkında bilgi verildikten sonra Ebubekir b. Abdullah'ın hayatı, eserin adı ve yazılış sebebi, muhtevası, mevcut nüshaları, müellifin üslubu hakkında… Avrupa-Kent Koleji Öğrencileri Tarih ve Şehitler Şehri Çanakkale’yi ziyaret etti. Öğrencilerimiz, Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı toprakları gezerek, o günün şartlarında bölgenin stratejik önemi hakkında da bilgi sahibi oldular. Hadis literatürü ile ilgili görüş beyan eden bir diğer Batılı araştırmacı olan Alfred Guillaume (1888–1965) hadis literatürünün uydurma faaliyetleri, politik ve dinî fırkaların eğilimlerini yansıtması ve ayrıca rivayet esnasında meydana… Bu nedenle, projede başta Osmanlı arşiv kaynakları

Bu çalışmada, Osmanlı Devleti'ndeki tarih yazıcılığını ve Osmanlı tarih yazarlarının Hristiyan dünyasına bakış açısını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın  Seminerde tarih yazıcılığı ve tarih felsefesi, dolayısıyla da tarih ilminin neşet doğu ve batıdaki mevcut tarih araştırmalarının akademik seyrini mukayeseli bir  18 Eki 2019 Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı tarafından Tarihi Yazıcılığı Çalıştayı” 17 Ekim 2019 tarihinde Kastamonu Üniversitesi,  Osmanlı Tarihçiliğine ve Tarih Kaynaklarına Genel Bir Bakış. Sayfa Üst Logosu FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi. KULLANICI Anahtar Kelimeler. Tarihçilik; Tarih Yazıcılığı; Tarih Kaynakları; Tarih Türleri  isl6m Araştırmaları Dergisi. Sav ı 4. 2000. ı 05- 131. Mısır'da XIX. Yüzyıl Sonunda Panislamist Osmanlı. Tarih Yazıcılığı: Muhammed Ferid ve Mustafa Kamil.

Dünya görüşü ve dinî kanaati ne olursa olsun bir araştırmacı tarafsız olmak durumundadır.

Siyer çalışmalarında kullanılabilecek 2500'ye yakın eser künyesini içeren çalışma Özellikle bu durum, çağdaş tarih söz konusu olduğunda çok az istisna dışında egemen olmuş ve bu bağlamda ‘resmi tarih’ yazıcılığı değer görmüştür. Bu çalışmada önce genel olarak Osmanlı tarih yazıcılığı ve gazavatname türü hakkında bilgi verildikten sonra Ebubekir b. Abdullah'ın hayatı, eserin adı ve yazılış sebebi, muhtevası, mevcut nüshaları, müellifin üslubu hakkında… Avrupa-Kent Koleji Öğrencileri Tarih ve Şehitler Şehri Çanakkale’yi ziyaret etti. Öğrencilerimiz, Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı toprakları gezerek, o günün şartlarında bölgenin stratejik önemi hakkında da bilgi sahibi oldular. Hadis literatürü ile ilgili görüş beyan eden bir diğer Batılı araştırmacı olan Alfred Guillaume (1888–1965) hadis literatürünün uydurma faaliyetleri, politik ve dinî fırkaların eğilimlerini yansıtması ve ayrıca rivayet esnasında meydana… Bu nedenle, projede başta Osmanlı arşiv kaynakları

14 Oca 2018 Geçmişten Günümüze Türkiye'de Tarih Yazıcılığı tede dünyada tarih araştırmalarında kullanılan çok çeşitli yöntemlere ve dijital imkânlara.

Araştırmacı Tarih XIX. yüzyılda tarih yazıcılığı tarzında ciddi bir hamle yapılmış, olayların sade anlatım ve geleceğe matuf öğreticisi vasfı yanında, çıkış sebepleri, 

Bu çalışmada, Osmanlı Devleti'ndeki tarih yazıcılığını ve Osmanlı tarih yazarlarının Hristiyan dünyasına bakış açısını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın